top of page

OEM 

Odderly effective marketing Bureau 

Bureau

Vilkår og betingelser 

Marketingbureauet vil kun indsamle og behandle personoplysninger til det formål, der er angivet over for kunden. Marketingbureauet vil ikke behandle personoplysninger på en måde, der er uforenelig med formålet.

 

Indsamling af personoplysninger

Marketingbureauet vil kun indsamle personoplysninger, der er nødvendige for at udføre de aftalte ydelser. Marketingbureauet vil ikke indsamle flere personoplysninger, end hvad der er nødvendigt, og vil ikke indsamle følsomme personoplysninger uden forudgående samtykke fra kunden.

 

Behandling af personoplysninger

Marketingbureauet vil behandle personoplysninger i overensstemmelse med den danske persondatalov og EU's persondataforordning (GDPR). Marketingbureauet vil beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse og vil kun give adgang til personoplysninger til medarbejdere, der har behov for det for at udføre deres arbejde.

 

Videregivelse af personoplysninger

Marketingbureauet vil kun videregive personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at udføre de aftalte ydelser, og kun efter forudgående samtykke fra kunden. Marketingbureauet vil sikre, at tredjeparter overholder de samme databeskyttelseskrav som marketingbureauet.

 

Opbevaring af personoplysninger

Marketingbureauet vil kun opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at udføre de aftalte ydelser eller så længe lovgivningen kræver det. Marketingbureauet vil slette eller anonymisere personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kundens rettigheder

Kunden har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af deres personoplysninger samt til at protestere mod eller anmode om begrænsning af behandlingen af deres personoplysninger. Kunden har også ret til at modtage deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Sikkerhed

Marketingbureauet vil træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, hærværk eller misbrug. Marketingbureauet vil regelmæssigt vurdere og opdatere sine sikkerhedsforanstaltninger.

 

Ændringer i privatlivsbetingelserne

Marketingbureauet forbeholder sig ret til at ændre disse privatlivsbetingelser med 30 dages varsel til kunden.

bottom of page